ชาวขอนแก่นหลายคนที่กำลังศึกษาระบบขนส่งขอนแก่น เพราะต้อง […]...