นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการใช้บริการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อ ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้เราไว้ เราได้เก็บไว้ที่คลังข้อมูล เรามีขั้นตอนและใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเข้ารหัสข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัส การป้องกันมัลแวร์และการตรวจจับป้องกันการบุกรุกเข้าถึงข้อมูล เรามีนโยบายการใช้ข้อมูลที่หลากหลาย การรักษาความลับทางข้อมูลที่ได้มาตรฐาน และการฝึกอบรบพนักงานในเรื่องการรักษาความลับทางข้อมูล ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติอย่างเช่น ที่อยู่ IP ชนิดของอุปกรณ์ หมายเลขประจำตัวเฉพาะของอุปกรณ์ ชนิดของเบราว์เซอร์ ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นข้อมูลทั่วไป และข้อมูลด้านเทคนิคอื่นๆ เรายังอาจจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับบริการของเรา รวมถึงหน้าเว็บที่เข้าถึง และลิงก์ที่มีการคลิก การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เราเข้าใจผู้ใช้บริการของเรา ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ ตลอดจนเนื้อหาที่ผู้ใช้เหล่านี้สนใจ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายในองค์กรของเราและเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความเกี่ยวข้องของบริการของเรา

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

  1. บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น
  2. บริษัทขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
  3. การเปิดเผยข้อมูลในกรณีพิเศษ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากอยู่ในกรณีพิเศษหาก ถูกร้องขอจากศาล, สำนักงานอัยการสูงสุด, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, หรือผู้รักษากฏหมายรายอื่นๆ โดยเป็นไปตามข้อกฏหมาย
RSS
Follow by Email